Antumbra - Calup#2

Thomas Masaryk 25 | sambata 15 lunie | 23:00

Ca în fiecare an, suntem prezenți cu mic cu mare la Street Delivery, convinși că oamenii sunt mai importanți decât mașinile. Și pentru că după 11 pm nu vrem să intrăm între pereți, v-am pregătit cea mai faină opțiune pentru sâmbătă seara.

Calup are plăcerea să vă invite la a doua sa intervenție urbană, pe Masaryk 25, fostul sediu Romania Film și locul în care se făcea cenzura, unde cuvântul “nu” anula imaginea, intenția, demersul artistic. Filmul, umbrele mișcătoare (așa cum era numit în popor filmul alb-negru, la începuturile sale), bântuie în continuare, încât singura funcțiune actuală a casei este de platou de filmare.

15 iunie marchează prima fază a intervenției, când vom explora grădina și subteranul, printr-o experiență în care umbrele sunt mai importante decât ceea ce le generează. Fazele următoare vor deschide vastele încăperi ale casei, de jos în sus.

Antumbra e lumina care explodează în jurul umbrelor, atunci când obiectul umbrit îmbrățișează ceea ce îl obstrucționează. Punem în lumină casa ascunzând-o parțial privirii în spatele siluetelor care o vor popula.

* scroll for English

✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖

CALUP

Proiect de regenerare urbană prin cultură.
https://www.facebook.com/calupu


✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖

HAPPENING. MOMENT
după o idee de Andreea Novac

Andreea Novac este coregraf absolvent al UNATC. A început să-şi creeze propriile piese în 2005, iar cea mai recenta este On tenderness, în care ea e coregraf și performer. Andreea este şi coordonatorul de
comunicare al Centrului Naţional al Dansului Bucureşti.

Două dintre spectacole sale pot fi vizionate accesand linkurile 
Pretend we make you happy - http://www.youtube.com/watch?v=EBAJU8J8BG8
Dance a playful body - http://www.youtube.com/watch?v=s-_6lwCqju8

cu Mihai Tutu, Oana Mihaescu, Magda Barascu, Madalina Dutescu, Miruna Molodet, Raluca Rosu, Mihaela Neatu, Teodora Graur, Irina Marinescu, Oana Corci


✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖

AMENAJARE

UNULAUNU
http://www.unulaunu.ro/


✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖

10 RON


✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖

Calup invites you to its second urban intervention, on Masaryk 25, the former archive of Romania Film and the place where censorship was done, where the word “no” was annulling the image, intention, artistic
endeavour.
The film, moving shadows, is still haunting, since the house’s only present function is being a movie set.

During the first phase of the intervention we will explore the garden and underground, with an experience in which shadows are more important than what is generating them. The next phases will open the vast chambers of the house, moving up.

Antumbra is the light that explodes around shadows, when the shadowed object embraces what is obstructing it. We shed light on the house by partially hiding it behind the shadows that will populate it.

✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖

Calup is a project of urban regeneration through culture
https://www.facebook.com/calupu