Trebuie sa descoperim! Copiii au vise si drepturi!

Duminică, 17:00-19:00
Vârsta copilăriei este reprezentată cel mai bine, ca un adevăr general valabil, de aspectul ludic al fiinţei umane. Prin joc, Copilului i se captează atenţia şi devine receptiv la informaţia transmisă. Astfel, jocul reprezintă un mod eficient de a educa şi de a dezvolta personalitatea copilului.
Educaţia copilului implică informare şi conştientizare asupra drepturilor, libertăţilor şi responsabilităţilor sale raportate la societate, mediu, grupurile apartenente.
Respectarea şi protecţia drepturilor copiilor reprezintă un imperativ de ordin moral, dar şi legislativ.
Scopul proiectului:
1. Informarea copiilor claselor I - IV despre drepturile lor naturale şi fundamentale reglementate prin lege.
2. Educarea prin joc a copilului, despre responsabilităţile şi drepturile pe care le are faţă de grupurile din care face parte, dar şi faţă de mediu şi societate în contextul dezvoltării durabile.
3. Evidenţierea necesităţii de a cunoaşte drepturile sale în calitate de copil, deoarece, conform rapoartelor ONU, UNICEF, drepturile copiilor sunt încălcate zilnic peste tot în lume.